Štvanická lávka

Prostorová křivka mostu je konstruována jako plynulá cesta vycházející z dynamiky pohybu chodců a cyklistů. Křivka je tvořena přímkami a vertikálními a horizontálními oblouky. Koncepce konstrukce mostu reaguje pokorně na panorama Prahy, na napojení na holešovický a karlínský břeh i na vítězný urbanistický návrh řešení ostrova Štvanice. Je zvolena konstrukce, která nejde do výšky, nebrání chodcům a cyklistům v pohledech na město, vodu a stromy. Délka lávky v ůseku mezi Bubenským nábřežím a břehem Karlína je 300 metrů.

Místo: Praha
Realizace: 2023 
Délka: 385 m 
Náklady: 300 000 000 Kč 

Mostovka je podepřena dvěma nábřežními opěrami, dvěma pilíři na krajích ostrova Štvanice, tak aby do ostrova co nejméně zasahovala, a dvěma pilíři v nesplavném rameni řeky Vltavy. Rampa scházející na ostrov Štvanice půdorysně kopíruje křivku hrany ostrova. Krajní pole konstrukce kvůli bezbariérovému a plynulému navázání na holešovické straně vertikálně klesá na úroveň chodníku na nábřeží. Toto pole je navrženo jako vertikálně pohyblivé v místě opěry, kde je umístěn hydraulický pístový mechanismus pro zajištění vertikálního zdvihu až nad úroveň povodně Q1000 (Q2002 + 1 m). Jedná se o zdvih cca o 3 m při pootočení pole kolem převislého konce u prvního pilíře ve Vltavě.

Architektura mostu využívá minimalistického sochařského tvarosloví. Mostní prefabrikáty z ultra-vysokohodnotného betonu s rozptýlenou výztuží (UHPFRC – ultra high performance fibre reinforced concrete) svým povrchem odpovídajícím lesklému bílému mramoru. Hlavní nosná konstrukce mostu je tvořena spojitým železobetonovým nosníkem s podélným předpětím a příčným řezem tvaru písmene H. Jedná se o 2 plnostěnné boční parapetní nosníky s mezilehlou deskou mostovky, která je podporována příčnými žebry. Výrobně a montážně jde o segmentovou mostní konstrukci tvořenou 57 prefabrikáty. Autorem bronzového madla s figurálními prvky zvířecích hlav na koncích je sochař Aleš Hvízdal.


Investor: Hlavní město Praha
Soutěž: Marek Blank, Petr Tej, Jan Mourek /statika, Jan Srnka /vizualizace
Projekt: Marek Blank, Petr Tej, Jan Mourek, Blank Tej s.r.o.
Zhotovitel: Skanska a.s., KŠ Prefa Štětí s.r.o.
Fotografie: Marek Blank, Martin Čermák, Pavel Nosál
Rok: 2017-2023

Soutěž

Stavba