Lávka v Lužci nad Vltavou

Lužec nad Vltavou je obec nedaleko Mělníka v malebné lužní krajině řeky Vltavy. Od roku 1907, kdy byl vybudován laterální kanál mezi obcemi Hořín a Vraňany je jedinou obcí v České republice, která leží celým svým územím na ostrově. Ostrov je zároveň největším ostrovem na řece Vltavě. Doposud zde bylo Vltavu možné překonat pouze přívozem. Obec se proto rozhodla přes řeku vybudovat lávku.

Místo: Lužec nad Vltavou
Realizace: 2020
Délka: 135 m 
Náklady: 60 000 000 Kč

Lávka je vedena přes nesplavný tok řeky mezi obcemi Lužec nad Vltavou a Bukol. Přes řeku převádí dálkovou severojižní cyklotrasu EuroVelo 7 vedoucí ze Švédska na Sicílii. Architektonický návrh je výtvarně založen na lehkosti a subtilnosti, které jsou umožněny díky technologicky vyspělému materiálu UHPFRC (ultra-high performance fibre reinforced concrete, ultra-vysokohodnotný beton s rozptýlenou kovovou výztuží).

Lávka je koncipována jako zavěšená konstrukce s jedním pylonem a dvěma poli o rozpětích 30+100 m. Hlavní pole překračuje řeku šířky 70 m. Pylon je ocelový, výšky 40 m a tvoří v rovinaté krajině protiváhu kostelní věži. Mostovka je vedena ve výškovém oblouku s poloměrem 777 m a je sestavena z přímo pochozích prefabrikátů z UHPFRC. Závěsy tvoří 17 párů uzamčených ocelových lan. Mostovka byla nad břehy montována na pevné skruži. Část nad řekou se montovala letmo. Mostovka je sepnuta dvěma volnými kabely. Barevně jsou všechny prvky konstrukce sjednoceny a dematerializovány tóny středně šedé barvy. Lávka je zapojena do krajiny nově vysazenou dubovou alejí podél cesty na bukolské straně. Duby dorostou do výšky pylonu.


Investor: Obec Lužec nad Vltavou
Projekt: Marek Blank, Petr Tej, Lukáš Vráblík, Jan Mourek
Zhotovitel: Hochtief CZ a.s., TBG METROSTAV s.r.o.
Foto: BoysPlayNice, Marek Blank, Pavel Nosál

Rok: 2014-2020

Studie

Realizace

Stavba