Lávka přes Lubinu

Forma mostu je lapidární, most jako kámen položený přes vodu. Subtilní předepnutá konstrukce z ultra-vysokohodnotného betonu uložená na ocelových válcových ložiscích je přímo pochozí s jednostranným spádováním. Zábradlí je z kruhových nerezových tyčí, madlo je dřevěné, masivní s integrovaným osvětlením.

Místo: Příbor
Realizace: 2018
Délka: 36 m
Náklady: 14 000 000 Kč

Lávka přes řeku Lubinu v Příboře je jedinečná segmentová konstrukce, první svého druhu na území ČR. Lávka je navržena jako prostý nosník o rozpětí 35 metrů, který je vytvořený sepnutím 5-ti dvoukomorových segmentů délky 7,2 m, šíře 2,5 m a výšky 0,8 m. Ze statického hlediska má nosná konstrukce unikátní štíhlostní poměr výšky ku délce 1:44. Jako konstrukční materiál byl použit UHPFRC třídy C110/130 s rozptýlenou ocelovou výztuží, který byl vyvinut v Kloknerově ústavu ČVUT v Praze. UHPFRC (ultra-high performance fiber reinforced concrete) je nový vysokohodnotný cementový kompozitní materiál. Jeho mechanické vlastnosti (pevnost v tlaku 120-180 MPa, tahu za ohybu cca 20-40 MPa) a zpracovatelnost, umožňují navrhovat nové konstrukce specifických parametrů a tvarů. Současně je zásadní pro využití velmi vysoká trvanlivost násobně převyšující běžný beton. Díky výjimečné trvanlivosti a odolnosti může být povrch konstrukce přímo pochozí bez dodatečných hydroizolací a krycích povrchů.

Objem lávky je vylehčen dvaceti rozměrnými polystyrenovými bloky. Jedná se tak o skrytou roštovou konstrukci tvořenou systémem vzájemně spolupůsobících podélných a příčných žeber. Segmenty lávky jsou podélně sepnuty předpínacími lany vedenými v podélných žebrech vnitřního roštu. Předpětí je, netradičně pro segmentové konstrukce, řešeno zvedanými kabely parabolického průběhu. Na lávce je navržen unikátní vícenásobný systém ochrany předpínacích lan.


Investor: Město Příbor
Soutěž: Marek Blank, Petr Tej
spolupráce: Jan Mourek /statika, Jan Srnka /vizualizace
Projekt: Marek Blank, Petr Tej, Lukáš Vráblík, Jan Mourek
Zhotovitel: Strabag a.s., KŠ Prefa Štětí s.r.o.
Foto: Marek Blank, Martin Čermák

Realizace