Blank architekti s.r.o.
Národní obrany 909/45
160 00 Praha 6
IČO 06385711


Ing. arch. Marek Blank
autorizovaný architekt ČKA 03955

T +420 775 602 006
info@blankarchitekti.cz